Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Dálková správa

SD karta

Regulátory vyšších řad typu Reg250, Reg300 RegEQ jsou v displejové (u Reg250 jednotkové) části vybaveny slotem pro vložení paměťové SD karty. Tato paměťová karta pak slouží jako úložiště veškerých hodnot, které regulátor v průběhu regulace a i v režimu STAND-BY vyprodukuje. Princip je jednoduchý, každý den se vytvoří nový CSV soubor, který má již v samotném názvu datum, kdy byl vytvořen. Do tohoto souboru se pak ukládají ne jen hodnoty, které byly regulátorem naměřeny, ale také % pozice servopohonů, sepnutí/rozepnutí relé kontaktů, zda někdo vstoupil do servisního režimu atd.

Tímto uživatel nebo technik získá kompletní historii o tom, jak se v tepelné soustavě topilo, nebo zda nějaký komponent nefunguje tak , jak má.

Požadavky pro správnou funkčnost

  • micro SD karta
  • maximální velikost 2 GB
  • karta musí obsahovat 2 soubory, které definují frekvenci a korektnost zápisu

Dálková správa

Modul WSS-1

Modul WSS-1 obsahuje wi-fi jednotku, web server a slot na SD kartu. Wi-fi modul zajišťuje bezdrátové propojení s externím zařízením jako PC, notebook, tablet nebo Smartphone. Web server umožňuje zobrazení ovládacích a grafických obrazovek ve webovém prohlížeči na externím zařízení. SD karta slouží pro ukládání a vyhodnocování měřených a regulačních hodnot.

Vlastní WiFi síť

wifi1

WiFi síť přes domácí router

wifi2

Web server – hlavní zobrazení

web server 1

Web server – ukázky topných systémů

web server 2

Web server – AKU nádrž + výpis teplot

web server 3

 

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace