Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Otázky a odpovědi

Mohu zaznamenávat regulační data u Reg250 na SD kartu?

 • Ano, Reg250 má na boční straně centrální jednotky slot na vložení SD karty klasické velikosti. Pro zobrazení dat na PC slouží program "SD_karta", který využívá Excel. Návod "jak na to" můžete stáhnout z hlavní stránky Ke stažení - Tiskoviny - Software - Reg250_grafy_navod. Na uvedeném místě je možno stáhnout i zkušební datový soubor /Reg250_grafy_zkusebni_soubor, pokud nemáte k dipsozici záznam dat na SD kartě.

 

Je možno připojit automatickou regulaci k jakémukoli krbu, kamnům nebo krbovým kamnům?

 • Automatická regulace je univerzální z hlediska rozsahu a činnosti regulace. Jediná podmínka pro instalaci a regulaci je existence tzv. externího přístupu vzduchu do ohniště – EPV. Tento přístup je realizován většinou kulatou přírubou pod ohništěm o průměru 100 – 150 mm. Na tuto přírubu se instaluje klapka, která reguluje množství vzduchu do ohniště.

 

Je u automatické regulace hoření tak velká úspora paliva, že se to běžnému uživateli vyplatí?

 • V ČR, dle statistiky, se v průměru v krbu v zimním období zatápí 3 dny v týdnu. Z úspory paliva, v případě instalace automatické regulace, lze odhadnout finanční návratnost za 2 – 3 roky. Nicméně je potřeba uvážit i další vlastnosti automatické regulace – zlepšení tepelné pohody, zvýšení bezpečnosti provozu, prodloužení životnosti tepelné soustavy apod.

 

Jak moc složitá je instalace? Je potřeba k instalaci nějaký odborník?

 • Instalace je jednoduchá. Vše se propojuje formou konektorů. Nicméně zapojení a nastavení musí zajistit proškolený odborník. Zejména z důvodu správného nastavení výběru ohniště.

 

Jak je řešen problém, že každé ohniště je jiné a má jiné vlastnosti?

 • Automatická regulace má přednastaveno 30 typů ohnišť a do paměti se dá uložit dalších 70. V případě, že osazené ohniště není v přednastavených hodnotách, je možno změnit parametry na požadované hodnoty manuálně.

 

Jakým způsobem se zapíná a vypíná automatická regulace?

 • Zapíná se stiskem tlačítka R na předním panelu centrální jednotky, automaticky dveřním spínačem nebo softwarovým dveřním spínačem. Regulace se nijakým způsobem nevypíná, vše řídí instalovaný program „Optimalizace hoření“.

 

Jak daleko musí být centrální jednotka od obestavby z hlediska teploty?

 • Vzdálenost je dána technickými parametry. Maximální dovolená teplota působící na centrální jednotku je 50 ºC.

 

Jaká musí být příprava pro instalaci automatické regulace?

 • Jedná se jen o přívod napětí 230V na místo instalace centrální jednotky. Vše ostatní již zařídí technik.

 

Může automatická regulace vypínat kuchyňskou digestoř v případě otevření krbových dvířek?

 • Automatická regulace obsahuje spínací/rozepínací kontakty instalovaného relé 230V/2A, které jsou ovládány dveřním spínačem. Takže digestoř, v tomto případě, se zapojí na rozpínací kontakty relé.

 

Ve tmě nás ruší displej, protože je ve směru pohledu na TV. Je možné displej ztmavit nebo vypnout?

 • Uživatel může nastavit základní parametry – jas, zap/vyp zvukové signalizace a vypnutí displeje. V tomto případě je činnost automatické regulace indikována jen blikáním malého trojúhelníku. V případě stisku kteréhokoliv tlačítka se požadované údaje zobrazí na 15 sek.

 

Jak velké napětí je na motorku u klapky?

 • Napětí na servopohonu klapky je 24 V, tzn. napětí bezpečné.

 

Z jakého prostoru je nejlepší vzít vzduch pro hoření?

 • Doporučujeme napojit vzduch určený do ohniště z technické místnosti, prostorné chodby nebo z garáže. Jako poslední možnost je napojení vzduchu z exteriéru. Nejméně vhodná je varianta přívodu vzduchu z vytápěných prostor – v tomto případě je již ohřátý vzduch vysáván komínovým systémem do exteriéru.

 

Mohu jako uživatel měnit program?

 • Činnost regulace se řídí programem „Optimalizace hoření“. Nastavení tohoto programu se provádí změnou hodnot tzv. parametrů. Z důvodu, že neodborný zásah do uvedeného programu může zapříčinit nefunkčnost celé regulace, je pro úpravu hodnot parametrů nutné znát heslo. Heslo se předává jen technikům, kteří absolvují odborné proškolení.

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace