Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Home > Regulace hoření > Produkty > Regulátory > Reg070

Reg070

Automatická regulace Reg070 optimalizuje průběh hoření v topeništi a tím zajišťuje ekonomické a ekologické spalování paliva. Současně zabezpečuje rovnoměrnější a delší vytápění s pozitivním dopadem na hygienu vytápěného prostoru. Automatická regulace hoření Reg070 zvyšuje účinnost topného systému a tím znatelně snižuje finanční náklady na vytápění. Automatická regulace hoření je řízena elektronickou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem optimalizace hoření a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do spalovacího prostoru. Program optimalizace hoření se může přizpůsobit pro jakékoliv topeniště s externím přívodem vzduchu.

Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Reg070

Reg070 obsahuje 1 vstup pro měření vysoké teploty spalin a 1 výstup pro ovládání servopohonu, umístěném na klapce externího přívodu vzduchu do topeniště. Dále umožňuje připojení dveřního spínače. Pro optimální nastavení slouží přednastavené programy, které odpovídají instalovanému topeništi.

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace