Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Home > Regulace hoření > Produkty > Regulátory > Reg110

Reg110

Reg110 je modernizovaná verze osvědčeného typu regulace Reg100. Jedná se o současně nejprodávanější regulaci hoření. Výrobek odpovídá dnešnímu trendu interiérového designu – čistému pojetí, nadčasovosti a luxusu.

Displej je navržen pro zobrazení pouze jedné hodnoty a to pro svůj jednoduchý a čistý styl.

Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště pomocí klapky EPV s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot.

Vlastnosti designu Reg110:

  • designově čistý celoplošný panel
  • panel z bílého nebo černého tvrzeného skla
  • kapacitní dotykové ovládání (bez mechanických prvků)
Reg110

Reg110 obsahuje 1 vstup pro měření vysoké teploty spalin (1 100 °C) a 1 výstup pro ovládání servopohonu, umístěném na klapce přívodu vzduchu do ohniště. Dále umožňuje připojení dveřního spínače (pro činnost regulace není nutné připojení dveřního spínače).

Pro optimální nastavení topeniště slouží 250 přednastavených programů. Regulace hoření probíhá ve 20-ti změnách pohybů klapky, resp. v regulaci množství vzduchu do topeniště v celém průběhu hoření.

Součástí základního softwaru je i program SDS (softwarový dveřní spínač). Reg110 spadá do kategorie jednokrabičkové varianty tzn., že všechny vstupy a výstupy jsou vedeny do jedné centrální jednotky, která obsahuje i zobrazovací displej.

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace