Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Home > Regulace hoření > Produkty > Regulátory > Reg150

Reg150

Reg150 je v našem portfoliu doslova revoluční regulátor. Je představitelem moderního trendu – počínaje retro designem, přívětivým uživatelským ovládáním, snadnou instalací až po bezdrátové propojení mezi centrální a zobrazovací jednotkou.

Zobrazovací jednotku, která disponuje dotekovým kapacitním ovládáním, je možné uchytit na zeď nebo volně na polici. Jelikož s centrální jdnotkou komunikuje bezdrátově na domácí frekvenci 868 MHz, nepotřebuje přivést téměř žádnou kabeláž. Stačí k ní připojit jen napájení. Poté se automaticky začně propojovat s centrální jednotkou. Jednotku je možné pořídit až ve čtyřech barevných provedeních (bílá, tmavý grafit, zelená, dekor dřeva).

Jednotka disponuje novými inteligentními funkcemi, které usnadní kamnáři práci při zapojení a nastavení zařízení a uživateli nabídnou nové možnosti.

Reg150 - zelená

Displej je pro jednoduchost rozdělen do několika skupin zobrazení, pričemž každé zobrazení má jen tolik informací, které jsou nezbytné pro provoz, vyhodnocení a nastavení.

Reg150 je určena k automatické regulaci hoření bez požadavku ovládání dalších externích zařízení (čerpadel, ventilátoru, klapek apod.).

Regulace hoření probíhá ve 20-ti změnách pohybu klapky, resp. v úpravě množství vzduchu do topeniště v celém průběhu hoření.

Součástí softwaru je i zvuková signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva.

Dále obsahuje mnoho inteligentních funkcí.

1) Inteligentní test zapojení

Inteligentní test usnadní práci kamnáři při zapojování zařízení. Díky tomuto vestavěnému testu je možné velice snadno otestovat funkčnost zapojení. Test postupně zkontroluje všechny prvky. Kamnáři tak odpadne práce s kontrolou a testováním správnosti zapojení.

2) Inteligentní nastavení topeniště

Jedná se o nejdůležitější inteligentní režim, který ušetří zapojujícímu kamnáři práci. Konkrétně s nastavením zařízení. Aktivováním inteligentního samoučícího režimu není nutné nastavovat regulaci na dané topeniště. Reg150 se učí, jakých bylo dosahováno teplot v předchozích hořeních. Na základě získaných údajů si inteligentní režim sám nastaví optimální program pro dané topeniště.

3) Inteligentní nastavení režimu hoření dle vnitřní teploty

Tuto funkci ocení zejména koncoví uživatelé. Uživatel si jednoduše navolí komfortní teplotu v místnosti. Reg150 poté automaticky upravuje režim hoření tak, aby nastavená komfortní teplota byla optimálně dosažena a udržována.

4) Zobrazení naměřených dat

Další funkcí pro koncové uživatele je zobrazení naměřených dat. Pomocí uložené historie si uživatelé mohou prohlédnout, kolikrát přikládali palivo za poslední den, týden, měsíc nebo dokonce rok. Dále se mohou podívat na to, jak dlouho trvalo poslední hoření nebo jaké maximální teploty bylo dosaženo. Uživatele jistě potěší i graf znázorňující fázi, ve které se proces hoření momentálně nachází.

5) Inteligentní softwarový dveřní spínač

Uživatel se nemusí starat o restartování procesu hoření v případě přiložení paliva. Reg150 obsahuje Softwarový Dveřní Spínač, který na základě změny teploty v topeništi pozná přiložení paliva nebo otevření dvířek topeniště. Na základě změny teploty Softwarový Dveřní Spínač automaticky provede restart procesu hoření.

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace