Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Home > Regulace hoření > Produkty > Regulátory > Reg230

Reg230

Reg230 rozšiřuje naší řadu regulátorů s LCD displejem. Vzhledově je založen na regulátoru Reg220. Výrobek odpovídá dnešnímu trendu interiérového designu - čistému pojetí, nadčasovosti a luxusu.

Regulace Reg230 dokáže, mimo regulace hoření, regulovat teplotu v interiéru. Disponuje totiž interiérovým čidlem, které snímá aktuální teplotu v interiéru. Uživatel si v regulátoru velice jednoduše navolí požadovanou interiérovou teplotu. Na základě této požadované teploty je regulována intenzita hoření v topeništi. 

Další časté využití Reg230 je na ovládání by-passové klapky u akumulačních staveb.

 

Reg230 Černá

Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště pomocí klapky EPV s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Pro optimální nastavení topeniště slouží 250 přednastavených programů. Regulace hoření probíhá ve 20-ti změnách pohybu klapky, resp. v úpravě množství vzduchu do topeniště v celém průběhu hoření.

Reg230 spadá do kategorie jednokrabičkové varianty tzn., že všechny vstupy a výstupy jsou vedeny do jedné centrální jednotky, která obsahuje i zobrazovací displej. Další časté využití Reg230 je na ovládání by-passové klapky u akumulačních staveb.

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace