Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Home > Regulace hoření > Produkty > Regulátory > RegEQ

RegEQ

Nejvyšší řada automatické regulace hoření je určena pro komplexní ovládání a zobrazení teplovodního vytápění v RD ve spojení s krbovou vložkou s teplovodním výměníkem. RegEQ obsahuje automatickou regulaci hoření, týdenní termostat a ekvitermní regulaci. Díky grafickému displeji získáte informaci o teplotách jednotlivých čidel, stavů natočení servopohonů a sepnutí/rozepnutí externích zařízení (čerpadel, elektropatrony, záložního plynového/elektrického zdroje, apod.). 

RegEQ

Regulace vytápění ovládá topný systém dle nastavené ekvitermní křivky a nebo dle vztažné teploty v interiéru. Obsahuje přednastavené, nejčastěji používané topné systémy. Jde o otevřený systém, který umožňuje úpravy parametrů a funkcí k jeho maximálnímu využití.

Regulace hoření spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do topeniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace probíhá ve 20 změnách pohybů klapky v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Díky grafickému dotykovému displeji získáte informaci o teplotách jednotlivých čidel, stavů natočení servopohonů, sepnutí/rozepnutí externích zařízení (ventilátorů, čerpadel, digestoře, apod.), zíkáte možnost nastavení termostatu a dalších příslušenství. 

 

EQ 1     EQ 2     EQ 3

 

Výběr ze 4 variant čelního panelu

 • Rádius
 • Nerezový
 • Plexisklo – bílé nebo černé
 • Skleněný – bílé nebo černé

 

Rádius Nerez Plexisklo Sklo
Reg300 radius Reg300 nerez Reg300 plast Reg300 sklo

 

Nadstandardní funkce

 • záznam všech regulačních hodnot v reálném čase na SD kartu
 • počítačový software pro grafické zobrazení činnosti topného systému ze záznamu SD karty (free verze)
 • přednastavené regulační sysémy v paměti RegEQ

 

Základní vlastnosti

 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
 • snižuje spotřebu paliva
 • zabraňuje přetopení topného systému
 • zvyšuje bezpečnost topení
 • signalizuje opticky a zvukově potřebu dalšího přiložení paliva /možnost vypnutí/
 • prodlužuje životnost topného systému
 • znatelně zvyšuje účinnost topného systému
 • vylepšuje tepelnou pohodu vytápěného prostoru

 

Technické vlastnosti

 • regulace spalovacího procesu v topeništi
 • řízení primárního okruhu teplovodního vytápění
 • řízení nabíjení AKU nádrže
 • spínání záložních kotlů a el. topných těles
 • alarmové funkce
 • ukládání historie regulační činnosti na SD kartu
 • aplikační software na PC
 • přednastavené topné systémy v paměti
 • design určený do interiéru
 • barevný dotykový displej
 • jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce
 • grafické zobrazení topného systému /keramické tahy nebo teplovodní okruh/

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace