Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Home > Regulace hoření > Produkty > Regulátory > SMART 100

SMART 100

SMART 100 je naše nejnovější a nejmodernější regulace hoření. Jako první z regulací používá mobilní aplikaci, která pomocí hravého a intuitivního designu hlídá, zda do topeniště přikládáte správné množství paliva.

Regulace disponuje i moderním čelním panelem, který Vám dává zpětnou vazbu ohedně množství přikládaného paliva. Čelní panel je v černé nebo bílé barvě.

SMART 100 dále obsahuje novou generaci inteligentního softwaru. Ten se stará o to, aby byla instalace i provoz co nejjednodušší pro uživatele. Regulace má vylepšený automatický režim, díky kterému dokáže snadno reagovat na změnu typu paliva. Samozřejmostí jsou vylepšené bezpečnostní funkce, které hlídají například přetápění.

SMART 100

Jako u ostatních regulací, i zde probíhá regulace hoření na základě 20 kroků klapky EPV, která poskytuje topeništi v daný moment optimální množství vzduchu. Hoření je regulováno na základě hodnot ze spalinového teplotního čidla.

Použitím automatické regulace hoření docílíte uspoření cca 30 % paliva.

 

Jak Vám regulace pomáhá určit správnou dávku paliva?

Regulace učí, jak správně topit. Na základě dosažené teploty v topeništi čelní panel a aplikace zobrazují tři barvy.

  • žlutá barva -     menší teplota než optimální - menší množství paliva než optimální
  • zelená barva -     optimální teplota pro dané topeniště - optimální množství paliva
  • červená barva -     přetápění - větší množství paliva než optimální

 

Reg SMART - mobilní aplikace

 

Co vše najdete v mobilní aplikaci?

  • informace o aktuálním hoření - teplota spalin, grafický průběh hoření, poloha klapky EPV, doba hoření...
  • graf historie hoření, včetně dosažených teplot
  • informaci, zda jste v aktuálním i předchozích hořeních použili správnou dávku paliva
  • nastavení režimu hoření (eco, smart, turbo)
  • nastavení druhu paliva (dřevo, brikety)
  • a další...

 

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace