Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Regulace hoření

Automatická regulace hoření Timpex je zařízení, které optimalizuje průběh hoření s cílem zvýšit účinnost hoření v topeništi krbu nebo kamen. Regulace je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává aktuální stav hoření s programem „Optimalizace procesu hoření“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do topenište pomocí elektronicky ovládané klapky EPV a to až ve 20 krocích během jednoho hoření.

 

  • Reg010 a Reg070

jsou základní elektronické regulace hoření, které osloví uživatele, kteří nepožadují zobrazení regulačních hodnot, nicméně požadují ekologický a ekonomický provoz vytápění.

  • Reg100 a Reg110

představují střední třídu regulací, které podávají základní informace o průběhu hoření. Uživatel již může vyhodnotit efektivní způsob přikládání paliva.

  • Reg200 a Reg220

přebírají vlastnosti předchozích typů a navíc jsou rozšíreny o další vstupy a výstupy. Uvedené regulace jsou určeny pro základní ovládání teplovodního systému, popř. regulaci přepínání tahových akumulačních systémů.

  • Reg250

je nejnovějším typem regulace, který odpovídá současným technickým i designovým požadavkům. Zobrazuje jednoduchým způsobem podstatné informace o činnosti topného systému a navíc všechny regulační hodnoty zapisuje na paměťové médium. Zapsané údaje se mohou zobrazit pomocí aplikačního softwaru na PC a to jak z hlediska kontroly, tak i z hlediska servisních požadavků.

  • Reg300

je určena pro težké akumulační stavby včetně základní regulace teplovodního systému.

  • RegEQ

je nejvyšší typ regulace určený pro regulaci komplexního teplovodního systému, který je začleněný do okruhu s topeništěm krbu nebo kamen.

 

Automatickou regulaci hoření lze instalovat na všechny krbové a kamnové topeniště, které obsahují EPV (externí přívod vzduchu) a to většinou v podobě kulaté příruby. Společným jmenovatelem všech typů regulací je úspora paliva, snížení škodlivých emisí a zvýšení bezpečnosti vytápění. Podrobnější popis každého regulátoru najdete v produktech.

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace