Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Software

Softwarový dveřní spínač

Jedná se o  program, který umí detekovat otevřená dvířka a je součástí základního softwaru regulace hoření Timpex. SDS nahrazuje v některých případech dveřní spínač nebo stisk tlačítka startující program regulace hoření. Stává se, pokud není instalován dveřní spínač, že uživatel zapomene stisknout startovací tlačítko na regulaci – tímto se nejen nezačne regulovat proces hoření, ale palivo se nemusí ani rozhořet.

Program „Softwarový dveřní spínač“ detekuje a analyzuje teplotu topeniště v závislosti na čase. V případě, že vyhodnotí změnu teploty odpovídající otevření dvířek, provede SDS start regulace. 

SDS je sofistikovaný program za předpokladu, že proces zatápění nebo přikládání paliva probíhá min. 20 sekund. Činnost programu SDS je aktivována při dohořívání paliva. Tato aktivace se indikuje na dipleji regulace. Pokud se indikace SDS nezobrazuje, není SDS funkční.

Indikace činnosti SDS

U regulací Reg100, 110, 200, 220 je činnost SDS indikována svítící tečkou.
V případě Reg300, EQ je zobrazen příznak "SDS" na hlavní obrazovce.

 

Indikace SDS u Reg100, 110, 200, 220               Indikace SDS u Reg300, EQ

 

Činnost SDS je možno zapnout/vypnout.

Program SDS je aplikován v regulacích hoření : Reg100, Reg110, Reg200, Reg300, RegEQ a to od 1.1.2014.

Program SDS s velkou účinností nahrazuje opomenutí obsluhy stisk tlačítka startu regulace. Nenahrazuje spolehlivost vysokoteplotního dveřního spínače. 

 

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace