Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Vše o krbu a kamnech


Obsah

Jakou stavbu si pořídit?

Jak se různí frekvence přikládání u různých typů krbů a kamen? 

 Víte, co si vše musíte připravit před stavbou krbu nebo kamen?

Jak a čím topit?

 

Jakou stavbu si pořídit?


Teplovzdušný krb

Vytápění probíhána na principu ohřevu vzduchu - tzv. konvenční vytápění.. Studený vzduch proudí zespodu do komory krbu, zde se ohřeje a poté vystupuje ventilační mřížkou jakožto teplý vzduch do místnosti. Kouřovod je napojen přímo na komín bez akumulačních výměníků. Pro své vlastnosti je určen zejména pro občasné využívání.

 

Výhody

 • Nízké pořizovací náklady.
 • Nekonečné tvarové možnosti staveb

 

Nevýhody

 • Nízká účinnost využití vyprodukované energie
 • Nutnost častého přikládání paliva.
 • Nehygienický způsob vytápění - snižuje vlhkost, víří prach

 

 Teplovzdušný krb


Teplovodní krb

Teplovodní krb disponuje výměníkem s vodou. Ta se vlivem hoření v krbu nahřívá a poté je vháněna čerpadlem do systému. Na teplovodní výměník může být napojena akumulační nádrž, která pojme velké množství vody. Voda v nádrži je poté nahřívána vodou z výměníku. Díky tomu, že teplovodní krby dokážou uložit velké množství energie do akumulační nádrže, mohou být použity jako hlavní zdroj vytápění v domě.

 

Výhody

 • Díky akumulační nádrži je schopen uložit nahromaděnou energii na dlouhou dobu.
 • Energii z akumulační nádrže je možno odebírat do radiátorů, podlahového vytápění, či bojleru kdykoliv je potřeba

 

Nevýhody

 • Potřeba stálého elektrického napájení (čerpadla)
 • Nutnost údržby topného systému (čištění výměníku…)

 

Teplovodní krb


Akumulační krb

Akumulační sálavý krub obsahuje menší množství akumulačního materiálu. Většinou jsou na krbu tzv. akumulační prstence, které jsou schopné pojmout tepelnou energii. Energie se poté z akumulačního materiálu uvolňuje i v případě, kdy se v krbu už netopí.

 

Výhody

 • Díky akumulačnímu materiálu se uvolňuje teplo sáláním, což nevíří prach v místnosti
 • Plášť krbu je ohřátý na příjemnou teplotu
 • Po 3 hodinách hoření dokáže až 6 hodin vytápět místnost (sálat nahromaděné teplo)

 

Nevýhody

 • Spíše lokální topidlo, není určené pro vytápění vzdálenějších prostor

 

Akumulační krb


Akumulační kamna

Akumulační kamna obsahují větší množství akumulačního materiálu. Díky tomu dokážou pojmout velké množství tepla, kterým je po vyhoření paliva v krbu možné vytápět místnosti po dlouhou dobu. Kamna jsou optimálním topidlem pro téměř jakékoliv prostory.

 

Výhody

 • Díky akumulačnímu materiálu se uvolňuje teplo sáláním, což nevíří prach v místnosti
 • Plášť krbu je ohřátý na příjemnou teplotu
 • Staví se nejčastěji na 8, 12, výjimečně 24 hodinový interval přikládání

 

Nevýhody

 • Delší nástup vytápění (většinu tepla nejdříve pojme akumulační materiál)

 

Akumulační kamna


Hybridní krb

Jedná se o kombinaci akumulačního a teplovodního krbu. Krb obsahuje teplovodní výměník, který je dále napojen na teplovodní soustavu v objektu. Mimo teplovodního výměníku obsahuje krb i akumulační materiál, který je schopný pojmout tepelnou energii. Sálavé vytápění poté dokáže vytápět objekt hodiny po vyhasnutí paliva. U tohoto typu krbu si můžete zvolit, zda půjde tepelná energie do teplovodního výměníku nebo zda bude vyhřívat akumulační materiál.

 

Výhody

 • Můžete si sami vybrat, zda vytápět vodu nebo akumulační tah
 • S použitím automatické regulace hoření nemůže dojít k přetopení systému - v případě přehřívání vody se priorita topení automaticky přepne na nahřívání akumulace
 • Díky akumulačnímu materiálu dokáže vytápět sálavým teplem - zdravý způsob vytápění

 

Nevýhody

 • Je složitější na údržbu
 • Má vyšší požadavky na automatickou regulaci hoření

 


Sporák

Sporák není typickým zdrojem vytápění. Primárně je určen na vaření, pečení a sušení. Vytápění je až vedlejší produkt, kdy je sporákem možné vytopit kuchyň, případně další místnost.Každý klasický sporák je opatřen topeništěm, plotnou a troubou. Obestavěn je poté akumulačním materiálem, který dokáže pojmout tepelnou energii.

 

Výhody

 • Je určen pro vaření, pečení a sušení
 • Přebytečnou tepelnou energii dokáže uvolňovat do okolí
 • Plášť je příjemně teplý

 

Nevýhody

 • Vzhledem k malému topeništi a velké četnosti přikládání není vhodný jako primární zdroj vytápění

 


iKrb

iKrb představuje nové pojetí koncepce stavby krbů. Je navržen tak, aby měnil dosavadní poměr vytápění z teplovzdušného na zdravotně příznivé sálavé vytápění. Obsahuje aktivní prvek, který reguluje úroveň vyprodukované energie v závislosti na teplotě interiéru.

 

Princip iKrbu

Teplý vzduch ohřátý krbovou vložkou proudí podél stěn obestavby krbu a sběrným kanálkem je odveden do prostoru, kde je energie regulována řídící klapkou v závislosti na teplotě v interiéru. 

 

Příklad

Požadovaná teplota v místnosti 23 °C – možno nastavit v regulátoru.

Obrázek 1 ukazuje proudění tepelné energie, kdy je interiérová teplota menší, než nastavených 23 °C. Klapka je vůči komínu uzavřena tak, aby veškerá tepelná energie proudila do místnosti.

Obrázek 2 ukazuje proudění tepelné energie, kdy se interiérová teplota blíží nastavené teplotě. Klapka je vůči komínu částečně otevřena tak, aby část tepelné energie šla do komínu a část energie proudila do místnosti.

Obrázek 3 ukazuje proudění tepelné energie, kdy je interiérová teplota rovna nastavené teplotě 23 °C. Klapka je vůči komínu otevřena tak, aby většina tepelné energie proudila do komínu. Tím se zamezí přehřátí místnosti.

 

Režimy iKrbu

 

Výhody

 • Mění teplovzdušné vytápění na zdravé sálavé vytápění
 • Díky automatické regulaci a klapce dokáže vytápět interiér na požadovanou teplotu

 


Jak se různí frekvence přikládání u různých typů krbů a kamen?


 Teplovzdušný krb

Do teplovzdušného krbu přikládáme většinou zhruba každé 2-3 hodiny. Po vyhoření paliva krb postupem času přestane vyhřívat okolí, proto je nutné opět přiložit. Správný okamžik pro přiložení nastane do 15 až 30 minut od přechodu do žárového procesu. Pokud přiložíme dřevo předčasně, zvýší se teplota v komínovém systému. Pokud později, dojde k poklesu výkonu. Ideálním pomocníkem je využití automatické regulace hoření, která Vás může upozornit na vhodnost přiložení.

 

Teplovodní krb

U teplovodního krbu závisí interval přikládání na potřebném množství nahřáté vody. Nicméně než se akumulační nádrž nahřeje, je potřeba přikládat cca každou hodinu. Když se voda v akumulační nádrži ohřeje na požadovanou teplotu, nemusíte již přikládat a využíváte teplé vody z nádrže do doby, než teplou vodu zužitkujete.

 

Akumulační krb

Po přiložení v akumulačním krbu palivo hoří zhruba 3 hodiny. Po vyhoření je krb schopný až 6 hodin sálat teplo do prostoru z akumulačního materiálu. Interval přikládání může být tedy až 12 hodin.

 

Akumulační kamna

Do akumulačních kamen se přikládá nejméně často, protože díky naakumulovanému teplu dokáží vyhřívat prostory po dlouhou dobu. Staví se na 8mi, 12ti, případně 24 hodinový interval přikládání. Záleží na konkrétní stavbě.

 


Víte, co si vše musíte připravit před stavbou krbu nebo kamen?


Příprava domu pro stavbu individuálně navržených kamen nebo sálavého krbu vyžaduje několik důležitých zásad, s kterými je nutné počítat již v projektové dokumentaci objektu.

 

Statika a použité materiály

 • Podlaha pod kamny musí mít potřebnou nosnost
 • Ze skladby kamen musí být v půdorysu kamen vypuštěna tepelná izolace
 • Nosná deska musí být schopná snášet dlouhodobé zatížení s bezpečnostním násobkem 1,5
 • V prostoru za kamny a v prostoru příček, kterými prostupují tělesa hypokoaustu, by měly být nehořlavé materiály (občas problém u dřevostaveb)

 

Stavba

 

Protipožární prvky

 • Pokud vede hypokaust do 2. patra, nesmí být horkovzdušné kanály narušovány otřesy a pohyby (u dřevostaveb)
 • Nosnost podlahy v 2. patře musí vyhovovat z hlediska nosnosti i požární bezpečnosti

 

Komín

 • Dejte pozor na to, zda je komín dostatečně izolovaný.
 • Neopomeňte správnou výšku komína. Je nutné dodržovat normu ČSN 73 4201, která udává výšku komína, vyústění vzhledem k sousedním budovám nebo třeba vzdálenost ústí komína od střešních oken.
 • Dejte pozor na správný průměr komína. Výpočet průměru komína závisí na typu komína, druhu paliva, účinné výšky komínu a výkonu krbu nebo kamen.

  

Externí přívod spalovacího vzduchu

V moderních domech je pro bezpečný provoz krbů a kamen externí přívod vzduchu nutný. Výhodné je ho přivádět například z větraného sklepa.

Často ale nezbývá nic jiného, než vést vzduch z vnějšího prostředí, kdy je mřížka přímo na fasádě domu. V takovémto případě je nutné brát zřetel např. na to, aby nebyla v zimě ohrožena mřížka sněhovými závějemi.

 • Můžete vybavit EPV klapkou, která umožní EPV zavřít, případně utlumit.
 • Mějte na paměti, že množství potřebného vzduchu se v průběhu hoření mění. Pro rozhoření paliva potřebujete maximální množství vzduchu.
 • V průběhu hoření je nutné množství vzduchu přiváděného do topeniště  postupně omezovat dle potřeb topeniště.
 • Po úplném dohoření ohně vzduch do topeniště zcela uzavřete, aby bylo zamezeno provětrání tepla z krbu do komína.
 • Myslete na to, že je možné ke krbu instalovat automatickou regulaci hoření, která zajistí optimální množství přívodu vzduchu do topeniště po celou dobu hoření. Po dokončení procesu hoření Vám přívodní vzduch zcela uzavře.

 

Proč nepoužívat přívod vzduchu z místnosti?

 • K dokonalému spálení 1 kg dřeva je potřeba 4 m3 vzduchu. Pokud například přiložíte do těžkých kamen 10 kg paliva, krb potřebuje pro spávné hoření 40 m3 vzduchu. Během doby spalování dřeva by Vám kamna z místnosti vysály skoro polovinu vzduchu obývacího pokoje.

 

Přívod ekektřiny ke krbu

Nezapomeňte ke krbu přivést elektřinu. Může se hodit ve více případech:

 • napájení automatické regulace hoření
 • ovládání spalinového ventilátoru na posílení komínového tahu.

 


Jak a čím topit?


Jaké dřevo používat a jakému dřevu se naopak vyvarovat?

Dříve, než se rozhodnete topit v krbu, je důležité zvolit vhodný druh a kvalitu dřeva.

 • Dřevo musí být v naštípaném stavu a schnout pod přístřeškem na vzduchu 2 roky. Vysušené dřevo má oproti surovému dřevu o 79% vyšší výhřevnost.
 • Dřevo by mělo mít maximálně 20% vlhkosti.
 • Optimální velikost naštípaných polen by měla být přibližně 5x8 až 8x8 cm. Délka polen se řídí rozměrem topeniště. Obvykle je potřeba připravit dřevo v délkách 32 cm.
 • Nepoužívejte dubové dřevo! Dubové dřevo obsahuje velké množství kyselých látek. Spalování dřeva podporuje korozní účinky kovových součástí v krbu.

 

Vadí, když topím s dřevem, které má v sobě hřebíky?

 • Topit dřevem s hřebíky vůbec ničemu nevadí. Naopak je to žádoucí. Nahromaděné hřebíky v topeništi dokáží pojmout tepelnou energii z paliva. Tu poté uvolňují. Proces hoření je pak efektivnější díky delšímu udržení vyšší teploty.

 

Jak správně zatápět?

 • Při zatápění i přikládání je důležité nepřekročit maximální dávku paliva uvedenou výrobcem vložky nebo v návodu od kamnáře.
 • Při zatápění je důležité, aby do topeniště šlo co nejvíce vzduchu pro správné rozhoření paliva. V případě, že ovládáte přívod vzduchu manuálně kličkami, otevřete přívod vzduchu manuálně. V případě, že využíváte automatickou regulaci hoření, stiskněte tlačítko pro start regulace. Regulace poté sama zajistí potřebné množství vzduchu do topeniště. 
 • Na podporu zatápění používejte raději podpalovače místo novin. Noviny Vám mohou zanášet spalinové cesty.
 • Roštová topeniště
  1. U roštových topenišť bez teplovodního výměníku je optimální naskládat dřevo do tvaru pyramidy.
  2. Pokud máte roštové topeniště s teplovodním výměníkem, doporučujeme dřevo rozprostřít rovnoměrně po celé ploše topeniště. Žár tak bude rovnoměrně zahřívat trubky teplovodního výměníku.
  3. Jelikož spalovací vzduch proudí z prostoru popelníku, zápal paliva se provádí zezdola tak, aby byl bod zápal v toku proudění vzduchu.
 • Bezroštová topeniště
  1. Palivo doporučujeme skládat formou tzv. sítě, kdy dva, případně více kusů položíme vedle sebe s dostatečným odstupem, druhou vrstvu kolmo k první atd.
  2. U tohoto typu topenišť se provádí zátop shora. Zdroj zápalu je totiž v toku vzduchu.
 • Biotopeniště
  1. U biotopeniště je vzduch přiveden ze stran po obvodu celého topeniště. I zde by se mělo zatápět shora.

 

Jak a kdy správně přikládat?

 • Pro další přiložení se doporučuje rozložení polen do sítě (viz předchozí kapitola) bez ohledu na typ topeniště. Dojde tak k rovnoměrnějšímu prohřátí topeniště. Podrobný popis k přikládání u jednotlivých typů topidel najdete v kapitole o přikládání.
 • Správný okamžik na přiložení je tehdy, když v topeništi již neprobíhá aktivní hoření a na dně je vrstva rudých žhnoucích uhlíků. Polena by se měla rovnoměrně rozložit v topeništi pro zajištění plošného hoření.
 • Postup přiložení by měl být následující:
  1. Vypnutí teplovzdušného ventilátoru, aby nedocházelo k nasávání spalin do interiéru - Otevření regulace vzduchu do topeniště a kouřové klapky
  2. Pootevření dvířek na dobu 5 až 10 sekund
  3. Úplné otevření dvířek, přiložení a následné zavření dvířek
  4. Znovunastavení regulačních klapek dle návodu výrobce
  5. Spuštění teplovzdušného ventilátoru

 

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace