Přihlášení  /  Registrace

PRO PARTNERY

Registrace

Záznam na SD kartu

Regulátory vyšších řad typu Reg250, Reg300 RegEQ jsou v displejové (u Reg250 jednotkové) části vybaveny slotem pro vložení paměťové SD karty. Tato paměťová karta pak slouží jako úložiště veškerých hodnot, které regulátor v průběhu regulace a i v režimu STAND-BY vyprodukuje. Princip je jednoduchý. Každý den se vytvoří nový CSV soubor, který má již v samotném názvu datum, kdy byl vytvořen. Do tohoto souboru se pak ukládají ne jen hodnoty, které byly regulátorem naměřeny, ale také % pozice servopohonů, sepnutí/rozepnutí relé kontaktů, zda někdo vstoupil do servisního režimu atd.

Tímto uživatel nebo technik získá kompletní historii o funkčnosti komponentů a o tom, jak se v tepelné soustavě topilo.

Požadavky pro správnou funkčnost

  • micro SD karta
  • maximální velikost 2 GB
  • karta musí obsahovat 2 soubory, které definují frekvenci a korektnost zápisu

Dálková správa

 

Timpex s.r.o.     tel. +420 583 231 437     email: info@timpex.cz

Registrace